Lokasi
Pendiri & Penerus
Statistik Web
  • 112070Total visitors:
  • 99Visitors today:
  • 106Visitors yesterday:
  • 928Visitors last week:
  • 2442Visitors per month:
  • 118Visitors per day:
  • 2Visitors currently online:

HAKIKAT HIDUP

Hakikat Hidup

Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang Merajai pada hari pembalasan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, da’i yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yang menerangkan kepada umat manusia wahyu yang diturunkan kepada mereka, dan sosok jiwa bijak, teladan terbaik pendidik tiada berbanding berharisma, rahmat bagi segenap umat manusia. Amma ba’du. Continue reading