Lokasi
Pendiri & Penerus
Statistik Web
  • 88916Total visitors:
  • 79Visitors today:
  • 114Visitors yesterday:
  • 915Visitors last week:
  • 1974Visitors per month:
  • 119Visitors per day:
  • 1Visitors currently online:

HAKIKAT HIDUP

Hakikat Hidup

Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang Merajai pada hari pembalasan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, da’i yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yang menerangkan kepada umat manusia wahyu yang diturunkan kepada mereka, dan sosok jiwa bijak, teladan terbaik pendidik tiada berbanding berharisma, rahmat bagi segenap umat manusia. Amma ba’du. Continue reading