Lokasi
Pendiri & Penerus
Statistik Web
  • 97695Total visitors:
  • 104Visitors today:
  • 182Visitors yesterday:
  • 1311Visitors last week:
  • 2496Visitors per month:
  • 172Visitors per day:
  • 1Visitors currently online:

HAKIKAT HIDUP

Hakikat Hidup

Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang Merajai pada hari pembalasan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, da’i yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yang menerangkan kepada umat manusia wahyu yang diturunkan kepada mereka, dan sosok jiwa bijak, teladan terbaik pendidik tiada berbanding berharisma, rahmat bagi segenap umat manusia. Amma ba’du. Continue reading