Jurumiyah BAB III

Jurumiyah BAB III

عَلَامَاتُ الاِعْرَبِ

I’RAB ROFA
I’rab rafa mempunyai empat macam tanda, yaitu:

الضَّمَّة                     الوَاوُ            الألِف                  النُّونُ

Dlommah الضَّمَّة))
Dlommah menjadi tanda bagi I’rab rafa pada empat golongan kata:
•Isim mufrad
Contoh Isim Mufrad yang sedang rafa’ Continue reading