saatnya kita menghadap Allah

Bila tiba saatnya kita menghadap Allah

kalau kebahagian hidup bagi seseorang itu ada pada harta yang banyak. Maka, lelaki itu adalah orang yang paling berbahagia, sebab ternyata ia adalah orang terkaya di negerinya setelah sang raja. Dan sekiranya kebahagian hidup itu ada pada istri yang cantik lagi baik. maka lelaki itu adalah juga orang paling berbahagia, sebab istrinya adalah wanita terbaik dan tercantik di negerinya. Dan seandainya kebahagian hidup ada pada anak-anak yang lucu dan pintar. Maka sekali lagi, lelaki itu adalah orang yang paling berbahagia, sebab dari istrinya yang cantik itu lahirlah anak-anak yang lucu juga pintar. Continue reading